คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม ระบบจัดการรับสมัครและลงทะเบียนสัมมนา [ download word ]

 

วัตถุประสงค์การใช้งาน

 

                โปรแกรม ระบบจัดการรับสมัครและลงทะเบียนสัมมนา เป็นโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสัมมนา ไม่ว่าจะเป็น ผู้ดูแลระบบ ชื่อโครงการสัมมนา และจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของผู้เข้าร่วมสัมมนา ด้วยความทันสมัย ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การจัดพิมพ์ใบเสร็จ สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

*หมายเหตุ* โปรแกรม ระบบจัดการรับสมัครและลงทะเบียนสัมมนา เป็นโปรแกรมที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงใคร่ขอรบกวนท่านผู้ใช้โปรแกรม หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาด แนวทางในการพัฒนาหรือความต้องการเพิ่มเติมในส่วนใด กรุณาติดต่อ สอบถามได้ที่ นายวัตสร สพานใหญ่ ฝ่ายบริการและฝึกอบรม สำนักบริการคอมพิวเตอร์

 

 

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม

 

ให้เข้า เว็บไซต์ผ่านทาง url http://seminar.ocs.ku.ac.th/

 เมื่อทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว จะมีช่องของการ Login ให้กรอกคือ

  ชื่อผู้ใช้  : __________

    รหัสผ่าน    : __________

โครงการ : เลือกโครงการที่จะทำการเข้าใช้

 *กรณีต้องการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ทำการขอได้จากผู้ดูแลระบบ*

 

 

หลังจากทำการ Log in เข้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะพบกับเมนูหลักอยู่  2 ส่วนคือ

 

เมนูหลัก ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของโปรแกรมการใช้งาน
หน้าหลัก หรือเมนูลัด จะเป็น icon เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล หรือข้อมูลที่จะใช้งานบ่อยๆ

 

การจัดการผู้ดูแลระบบ


หน้าจัดการดูแล ผู้ใช้งาน   และ ส่วนของการ เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไข บัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน การเพิ่มผู้ใช้งานให้คลิกที่
link ในส่วนของ  เพิ่มผู้ใช้งาน

 

 

การจัดการโครงการ

หน้าจัดการข้อมูลโครงการ   และ ส่วนของการ เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไข บัญชีข้อมูลโครงการ

 

 

จัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนสัมมนา
หน้าจัดการข้อมูลโครงการ   และ ส่วนของการ เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไข บัญชีข้อมูลโครงการ

 


ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลให้คลิก เพิ่มข้อมูลและคลิกยืนยันการเพิ่มข้อมูลที่ปุ่ม เพิ่มข้อมูล

 

 

ในส่วนของการดูข้อมูลให้คลิกปุ่ม view หรือถ้าต้อการจะแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม Edit และถ้าต้องการจะลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม Del

 

 

ในส่วนของการค้นหาข้อมูลผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้

 

ค้นหารายชื่อผู้ลงทะเบียนโดยแยกตามประเภทดังนี้

-รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

-รายชื่อผู้เข้าสัมมนาของ TCS

- รายชื่อผู้เข้าสัมมนา สสวท.

 

 

ค้นหารายชื่อโดยจำแนกตามประเภทต่างๆดังนี้

 

-ประเภทบุคคลทั่วไป

-ประเภทนิสิตนักศึกษา

-จำแนกตาม บุคลากร มก.,รายชื่อโควตาพิเศษ,เงินโอนเข้าบัญชี,ธนาณัติ,เงินสด,เช็คเงินสด

-ตามรายชื่อ,ตามหน่วยงาน,ตามลำดับที่

   

 

แสดงข้อมูลการชำระเงินลักษณะต่างๆ

 

ออกจากระบบ